Program predikce diabetu 1.typu praktické informace

Onemocněl(a) jste diabetem 1.typu v dětství? A chcete vědět, jaké je riziko pro vaše dítě?
Nebo onemocnělo vaše dítě diabetem v dětství a chcete vědět, jaké je riziko pro jeho sourozence?

  Pak máte možnost se zapojit do Programu predikce diabetu 1.typu.


Můžete nás kontaktovat přes vašeho diabetologa nebo přímo v pracovní dny na predia@fnmotol.cz  či simona.tomsu@fnmotol.cz nebo na telefonu 224432066.


Vyšetření spočívá v odběru dvou malých zkumavek (celkem méně než 10 ml krve), kdy jedna je určena na genetické vyšetření a druhá na stanovení (auto)protilátek. Genetické testy se vyšetřují jen jednou, protilátky proti slinivce pak u předškolních dětí vždy jednou ročně a u starších podle úrovně genetického rizika jednou za rok nebo za dva roky. V případě jejich výrazné pozitivity je pak dítě zváno na zátěžový test, zde pak ovšem bližší informace o vyšetření podává rodičům lékař.
Při zařazení dítěte do programu rodiče podepisují informovaný souhlas s vyšetřením a uchováváním biologického materiálu, který je ke stažení zde. Je nutné vyplnit i speciální žádanku.

Genetické vyšetření je vhodné doplnit i u ostatních členů rodiny.

Na odběry není třeba být nalačno. Jedná se o odběr velmi malého množství krve a odběr dobře snáší i malé děti. Pro děti ze vzdálenějších regionů je sice možné provést odběr v místě bydliště (zkumavky na vyžádání zašleme), rodiče ale musí zajistit transport vzorků do laboratoře, protože to nejsme schopni zajistit. Po dohodě mohou i vzorky poslat expresní poštou, zde je ale potřeba počítat s rizikem, že během takového typu transportu může dojít k poškození vzorků a my je následně nebudeme schopni zpracovat.

Důležité upozornění. Žádná vyšetření neprovádíme před narozením dítěte. Dítě může být do programu zařazeno nejdříve při narození (vyšetření genetického rizika z pupečníkové krve). Prenatálně můžeme pouze poskytnout konzultaci. Protilátky proti slinivce stanovujeme nejdříve po půl roce věku dítěte, u mladšího kojence je imunologická reaktivita velmi specifická a navíc v případě diabetu matky nejsme schopni odlišit mateřské autoprotilátky, které přestoupí přes placentu od autoprotilátek, které vyprodukuje dítě.

Další důležité upozornění. Vyšetření autoprotilátek trvá cca 2 měsíc. V případě genetických testů se může jednat i o dobu delší. Jedná se totiž o speciální vyšetření. Náš nový tým by měl být schopen zajišťovat tato vyšetření cca do 6 měsíců od odběru. O výsledku jsou rodiče informováni písemnou formou doporučeně na adresu, kterou uvedou a mohou si rovněž domluvit konzultaci k vysvětlení případných nejasností stran výsledků.