Kdo jsme?

 

 

 
Vedoucí programu a hlavní klinický konzultant pro rodiče:
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.

 

 

Vyšetření protilátek a cytokinového profilu.
MUDr.Lenka Petruželková, Ph.D.
 
Jsem absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pracuji na Pediatrické klinice FN Motol jako sekundární lékařka.  Mám za sebou  laboratorní práci z trochu jiného soudku na téma The Drug Transporters as Targets for Cancer Chemotherapy na University of Maryland (The Nathan Schnaper Summer Student Reasearch Internship) a zjišťuji pro Vás všechny novinky týkajicí se léčby a prevence diabetu.

 

 

 
 
Vyšetřování autoprotilátek, HLA typizace, administrace programu:
Mgr.Jana Včeláková, Ph.D.

Jsem absolventka Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. V našem kolektivu mám na starost administrativní část programu predikce, vyšetřování autoprotilátek a HLA typizaci. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat.

   
 
Laborantka:
Simona Tomšů
simona.tomsu@fnmotol.cz

 

 

 

 
Publikační činnost:


Alteration of B cell subsets and the receptor for B cell activating factor (BAFF) in paediatric patients with type 1 diabetes
Parackova Zuzana, Klocperk Adam, Rataj Michal, Kayserova Jana, Zentsova Irena, Sumník Zdeněk, Kolouskova Stanislava, Sklenarova Jana, Pruhova Stepanka, Obermannová Barbora, Petruzelkova Lenka, Lebl Jan, Kalina Tomas, Sediva Anna
Immunology letters. 2017, roč. 189, č. -, s. 94-100. ISSN: 0165-2478; 1879-0542 (online).

Glucokinase Gene May Be a More Suitable Target Than the Insulin Gene for Detection of β Cell Death
Sklenarova Jana, Petruzelkova Lenka, Kolouskova Stanislava, Lebl Jan, Sumník Zdeněk, Cinek Ondrej
Endocrinology (Philadelphia). 2017, roč. 158, č. 7, s. 2058-2065. ISSN: 0013-7227; 1945-7170 (online).

Program predikce diabetu 1. typu: skrývá v sobě i pacienty s MODY?
Dušátková Petra, Petruželková Lenka, Průhová Štěpánka, Včeláková Jana, Štechová Kateřina, Cinek Ondřej, Šumník Zdeněk, Lebl Jan, Koloušková Stanislava
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2015, roč. 18, Suppl. 1 (51. Diabetologické dny. Luhačovice, 16. - 18. dubna 2015), s. 34. ISSN: 1211-9326; 1212-6853 (elektronická verze).
Diabetologické dny. Praha : Tigis, [2000?]-. 2015, s. 34.

Hladina HBA1C jako prediktivní marker progrese do klinické fáze diabetu
Petruželková Lenka, Včeláková Jana, Labiková Jana, Šumník Zdeněk, Lebl Jan, Koloušková Stanislava
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2015, roč. 18, Suppl. 1 (51. Diabetologické dny. Luhačovice, 16. - 18. dubna 2015), s. 35. ISSN: 1211-9326; 1212-6853 (elektronická verze).
Diabetologické dny. Praha : Tigis, [2000?]-. 2015, s. 35.

In vitro buněčná odpověď na diabetogenní autoantigeny u DM1 pacientů s různým protilátkovým profilem
Labiková, Jana, Včeláková Jana, Ulmannová Tereza, Petruželková Lenka, Koloušková Stanislava, Štechová Kateřina
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2014, roč. 17, Suppl. 1 (Abstrakta 50. diabetologických dnů, Luhačovice 10.–12. dubna 2014), s. 22. ISSN: 1211-9326; 1212-6853 (elektronická verze).
Diabetologické dny. Praha : Tigis, [2000?]-. 2014, roč. 17, Suppl. 1, s. 22.

Vliv hyperglykémie na T-regulační buňky pupečníkové krve DM1 matek
Ulmannová Tereza, Špálová Ivana, Včeláková Jana, Labiková Jana, Bartášková Dagmar, Andělová Kateřina, Norková J., Štechová Kateřina
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2013, roč. 16, Suppl. 1 (IL. diabetologické dny: Luhačovice, 18.-20. dubna 2013), s. 52. ISSN: 1211-9326; 1212-6853 (elektronická verze).
Diabetologické dny. Praha : Tigis, [2000?]-. 2013, roč. 16, Suppl. 1, s. 52.

DNA methylation in monozygotic quadruplets affected by type 1 diabetes
Disanto Giulio, Včeláková Jana, Pakpoor Jujia, Elangovan, R. I., Šumník Zdeněk, Ulmannová Tereza, Ebers George C., Ramagopalan S. V., Štěchová Kateřina
Diabetologia (Berlin). 2013, roč. 56, č. 9, s. 2093-2095. ISSN: 0012-186X; 1432-0428 (elektronická verze).

Dynamic changes of serum ZnT8 autoantibody levels after T1D onset
Petruželková Lenka, Ananieva-Jordanova R., Včeláková Jana, Štechová Kateřina, Lebl Jan, Dušátková Petra, Šumník Zdeněk, Coles R., Powell M., Furmaniak J., Rees Smith B., Koloušková Stanislava
Endocrine regulations. 2013, roč. 47, č. 4, s. 226-227. ISSN: 1210-0668; 1336-0329 (elektronická verze).

The prevalence of ZnT8 autoantibodies in Czech children at the onset of type 1 diabetes mellitus and dynamic changes of serum ZnT8 autoantibody concentrations over time
Petruželková Lenka, Ananieva-Jordanova R., Včeláková Jana, Štechová Kateřina, Lebl Jan, Dušátková Petra, Šumník Zdeněk, Coles R., Powell M., Furmaniak J.
Československá pediatrie. 2013, roč. 68, č. 6, s. 399. ISSN: 0069-2328; 1805-4501 (elektronická verze).

Prevalence a význam vyšetření autoprotilátek proti novému autoantigenu ZNT8 v české dětské diabetické populaci
Petruželková Lenka, Ananieva-Jordanova R., Včeláková Jana, Veselý Z., Štechová Kateřina, Lebl Jan, Dušátková Petra, Šumník Zdeněk, Coles R., Powell M., Furmaniak J., Rees Smith B., Koloušková Stanislava
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2013, roč. 16, Suppl. 1 (IL. diabetologické dny: Luhačovice, 18.-20. dubna 2013), s. 21. ISSN: 1211-9326; 1212-6853 (elektronická verze).
Diabetologické dny. Praha : Tigis, [2000?]-. 2013, roč. 16, Suppl. 1, s. 21.

Početní a funkční deficit subpopulací dendritických buněk u pacientů s diabetem mellitem 1. typu a jejich příbuzných
Kayserová Jana, Štechová Kateřina, Včeláková Jana, Šumník Zdeněk, Koloušková Stanislava, Hromádková Hana, Špíšek Radek, Šedivá Anna
Alergie (Praha, Print). 2012, roč. 14, Suppl. 2 (XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí, Liberec, 10.-13. 10. 2012), s. 67. ISSN: 1212-3536; 1212-687X (elektronická verze).
Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů ;. Praha : Tigis, [2000?]-. 2012, roč. 14, Suppl. 2, s. 67.

Početní a funkční odchylky dendritických buněk ve vztahu ke vzniku diabetu 1. typu
Kayserová Jana, Štechová Kateřina, Ulmannová Tereza, Šumník Zdeněk, Včeláková Jana, Koloušková Stanislava, Špíšek Radek, Šedivá Anna
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2012, roč. 15, Suppl. 1, s. 21. ISSN: 1211-9326; 1212-6853 (elektronická verze).
Diabetologické dny. Praha : Tigis, [2000?]-. 2012, roč. 15, Suppl. 1, s. 21.

T-regulační buňky v pupečníkové krvi dítěte diabetické matky
Štechová Kateřina, Ulmannová Tereza, Včeláková Jana, Norková P., Bartášková D., Špálová Ivana
Alergie (Praha, Print). 2012, roč. 14, Suppl. 2 (XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí, Liberec, 10.-13. 10. 2012), s. 29-30. ISSN: 1212-3536; 1212-687X (elektronická verze).
Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů ;. Praha : Tigis, [2000?]-. 2012, roč. 14, Suppl. 2, s. 29-30.

Polarizace cytokinové reakce periferních krevních mononukleárních buněk na stimulaci diabetogenními autoantigeny s výhledem na praktické upltanění v imunologické prevenci diabetu 1. typu
Štechová Kateřina, Labiková Jana, Včeláková Jana, Ulmannová Tereza, Koloušková, Stanislava
Alergie (Praha, Print). 2012, roč. 14, Suppl. 2 (XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí, Liberec, 10.-13. 10. 2012), s. 33-34. ISSN: 1212-3536; 1212-687X (elektronická verze).
Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů ;. Praha : Tigis, [2000?]-. 2012, roč. 14, Suppl. 2, s. 33-34.

Překvapivé nálezy monogenního diabetu v programu predikce diabetu mellitu 1. typu
Koloušková Stanislava, Štechová Kateřina, Petruželková Lenka, Včeláková Jana, Pechová Martina, Šťavíková V., Obermannová Barbora, Šumník Zdeněk, Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Lebl Jan
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2012, roč. 15, Suppl. 1, s. 20. ISSN: 1211-9326; 1212-6853 (elektronická verze).
Diabetologické dny. Praha : Tigis, [2000?]-. 2012, roč. 15, Suppl. 1, s. 20.

Case report: type 1 diabetes in monozygotic quadruplets
Štechová Kateřina, Halbhuber Zbyněk, Hubáčková Miluše, Kayserová Jana, Petruželková Lenka, Včeláková Jana, Koloušková Stanislava, Ulmannová Tereza, Faresjo Maria, Neuwirth Aleš, Špíšek Radek, Šedivá Anna, Filipp Dominik, Šumník Zdeněk
European journal of human genetics. 2012, roč. 20, č. 4, s. 457-62. ISSN: 1018-4813; 1476-5438 (elektronická verze).

Eosinophils from patients with type 1 diabetes mellitus express high level of myeloid alpha-defensins and myeloperoxidase
Neuwirth Aleš, Dobeš Jan, Oujezdská Jana, Ballek Ondřej, Benešová Martina, Šumník Zdeněk, Včeláková Jana, Koloušková Stanislava, Obermannová Barbora, Kolář Michal, Štechová Kateřina,Filipp Dominik
Cellular immunology. 2012, roč. 273, č. 2, s. 158-63. ISSN: 0008-8749.

T regulační buňky v pupečníkové krvi dětí diabetických matek
Ulmannová Tereza, Norková Jindra, Včeláková Jana, Bartášková Dagmar, Špálová Ivana, Štechová Kateřina
Aktuální gynekologie a porodnictví. 2012, roč. 4, s. 53-58. ISSN: 1803-9588.

Screening strategies for the identification of the first degree relatives of T1D patients with the highest risk of progression to clinical onset of type one diabetes
Petruželková Lenka, Včeláková Jana, Štechová Kateřina, Lebl Jan, Vyhnánková Michaela, Koloušková Stanislava,
Československá pediatrie. 2011, roč. 66, č. 6, s. 409-410. ISSN: 0069-2328; 1805-4501 (elektronická verze).

T1DM risk stratification for the first degree relatives of diabetic patients in the Czech paediatric population
Petruželková Lenka , Včeláková Jana , Štechová Kateřina, Lebl Jan, Vyhnánková Michaela, Koloušková Stanislava
Československá pediatrie. 2011, roč. 66, č. 5, s. 341-342. ISSN: 0069-2328; 1805-4501 (elektronická verze).

 

 

Doc.MUDr.Kateřina Štechová, Ph.D.

Influence of Maternal Hyperglycaemia on Cord Blood Mononuclear Cells in Response to Diabetes-associated Autoantigens
K. Stechova*, I. Spalova†, M. Durilova*, D. Bartaskova‡, M. Cerny§, M. Cerna¶, P. Pithova‡, D. Chudoba**, V. Stavikova*, T. Ulmannova* & M. Faresjö††
Scand J Immunol. 2009 Aug;70(2):149-58.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19630921

Reactivity to Helicobacter pylori Antigens in Patients Suffering from Thyroid Gland AutoimmunityK. Stechova1, R. Pomahacova2, J. Hrabak3, M. Durilova1, J. Sykora2, D. Chudoba4, V. Stavikova1, K. Flajsmanova1, J. Varvarovska2
Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2009 Sep;117(8):423-31. Epub 2009 May 26.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19472102

Switch from a dominant Th1-associated immune profile during the pre-diabetic phase in favour of a temporary increase of a Th3-associated and inflammatory immune profile at the onset of type 1 diabetes.
Ryden A, Stechova K, Durilova M, Faresjö M.
Diabetes Metab Res Rev.2009 May;25(4):335-43.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19382103

CD 127- and FoxP3+ expression on CD25+CD4+ T regulatory cells upon specific diabetogeneic stimulation in high-risk relatives of type 1 diabetes mellitus patients.
Vrabelova Z, Hrotekova Z, Hladikova Z, Bohmova K, Stechova K, Michalek J.
Scand J Immunol. 2008 Apr;67(4):404-10. Epub 2008 Feb 1.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18248531

Cord blood cytokine profile detection in neonates with T1D parents -- monitoring of cellular auto-reactivity using protein microarray.
Bohmova K, Hladikova Z, Cerny M, Flajsmanova K, Vrabelova Z, Skramlikova T, Spalova I, Cerna M, Chudoba D, Pithova P, Stadlerova G, Bartaskova D, Faresjo M, Stechova K.
Scand J Immunol. 2007 Nov;66(5):563-71.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17953531

Protein microarray analysis as a tool for monitoring cellular autoreactivity in type 1 diabetes patients and their relatives.
Vrabelova Z, Kolouskova S, Böhmova K, Faresjö MK, Sumnik Z, Pechova M, Kverka M, Chudoba D, Zacharovova K, Stadlerova G, Pithova P, Hladikova M, Stechova K.
Pediatr Diabetes. 2007 Oct;8(5):252-60.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17850467

High T-helper-1 cytokines but low T-helper-3 cytokines, inflammatory cytokines and chemokines in children with high risk of developing type 1 diabetes.
Stechova K, Bohmova K, Vrabelova Z, Sepa A, Stadlerova G, Zacharovova K, Faresjö M.
Diabetes Metab Res Rev. 2007 Sep;23(6):462-71.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17315139

Immune regulatory T cells in siblings of children suffering from type 1 diabetes mellitus.
Michalek J, Vrabelova Z, Hrotekova Z, Kyr M, Pejchlova M, Kolouskova S, Faresjö M, Stechova K.
Scand J Immunol. 2006 Nov;64(5):531-5.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17032246

MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.

Unusually severe phenotype of neonatal primary hyperparathyroidism due to a heterozygous inactivating mutation in the CASR gene.
Obermannova B, Banghova K, Sumník Z, Dvorakova HM, Betka J, Fencl F, Kolouskova S, Cinek O, Lebl J.
Eur J Pediatr. 2009 May;168(5):569-73. Epub 2008 Aug 27.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18751724

Sulphonylurea treatment does not improve psychomotor development in children with KCNJ11 mutations causing permanent neonatal diabetes mellitus accompanied by developmental delay and epilepsy (DEND syndrome).
Sumnik Z, Kolouskova S, Wales JK, Komarek V, Cinek O.
Diabet Med. 2007 Oct;24(10):1176-8.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17888143