Kontakty

 Můžete nás kontaktovat přes vašeho diabetologa nebo přímo (v pracovní dny).

Kontakty:
MUDr. Stanislava Koloušková, klinické konzultace, tel. 224 432 091, 702 000 070, stanislava.kolouskova@lfmotol.cuni.cz


MUDr. Lenka Petruželková, klinické konzultace, tel. 702 001 940, lenkapetruzelkova@gmail.com


sestra Michaela Vyhnánková, objednání na kontrolu čt-pá tel. 224 432 014michaela.vyhnankova@fnmotol.cz


Simona Tomšů, laborantka, administrativní část, tel. 224 432 066  simona.tomsu@fnmotol.cz


Mgr. Jana Včeláková, administrativní část, jana.vcelakova@fnmotol.cz