Kontakty

 Můžete nás kontaktovat přes vašeho diabetologa nebo přímo (v pracovní dny).

Kontakty:
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., klinické konzultace,                                                  tel. 224 432 091, 702 000 070, stanislava.kolouskova@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D., klinické konzultace,                                                    tel. 702 001 940, lenkapetruzelkova@gmail.com

 Simona Tomšů, laborantka, administrativní část,                                                             tel. 224 432 066  simona.tomsu@fnmotol.cz

Mgr. Jana Včeláková, Ph.D., administrativní část,                                                                      jana.vcelakova@fnmotol.cz

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče/lékaři,

Vzhledem k aktuální situaci nám odešla sestřička Míša, která nám dlouhá léta s programem pomáhala, objednávala telefonicky a prováděla odběry.

Aktuálně se, prosím, objednávejte pouze přes email predia@fnmotol.cz

Odběrové dny budou nadále pokračovat ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Již nebudete docházet na lůžkové oddělení, ale do ambulance endokrinologie a diabetologie.

Dětská poliklinika (uzel E)  1. patro- vyšetřovna č. 2 - endokrinologie a diabetologie (v případě nutnosti tel: 224 433 813 !)

Po návštěvě ambulance Vám sestřička předá potřebné žádanky k odběru krve, který bude proveden o patro níže (odběrové centrum- přízemí proti bufetu).

 

Adresa pro zasílání vzorků poštou, sanitou či osobně zůstává:

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Dětská diabetologie a endokrinologie
Lůžkové odd. 1B (1. patro, uzel B)
sestra Kučerová
Program predikce diabetu
V Úvalu 84
Praha 5-Motol
150 06

V případě zasílání vzorků krve prosíme o předchozí telefonické upozornění na č. 22443 2066 paní Tomšů.